יו אנד מור יועצים בע״מ

הסדר פשרה לעובדי קומברס בע"מ וורינט מערכות בע"מ

רו"ח שי ונה מונה כנאמן לביצוע הסדר הפשרה בתביעה היצוגית בתיק קומברס, להלן נוסח ההודעה על הסכם הפשרה:

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגית

בעניין ת"צ 34335-02-10; 14066-03-10; ת"צ 1334-09; ת"צ 1335-09

 

מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 7.2.2023 ניתן בבית המשפט המחוזי בת"א, ע"י כב' השופטת רחל ברקאי, פסק דין המאשר הסדר פשרה שנחתם בעניין בקשה לאישור תובענה כייצוגית של מר דוד וקנין והגב' רוני כתריאל  ("התובעים המייצגים") נגד Comverse Technology, Inc. (להלן ובהתאמה: " Comverse Technology, Inc. ", ו- "בקשת האישור" או "התובענה").

בקשת האישור עוסקת בטענת התובעים המייצגים לכשלים ופגמים בדוחות הכספיים של Comverse Technology, Inc. וכן בנוגע לפרשת התיארוך לאחור של אופציות להמרה למניות Comverse Technology, Inc.שהוענקו לעובדי חברות ישראליות (קומברס בע"מ ו- ורינט מערכות בע"מ) בקבוצת המשיבה. לפי החלטות בית המשפט, התובענה נדונה לפי דין מדינת ניו יורק.

הצדדים ניהלו ביניהם הליך הידברות שבסופו הגיעו להסדר פשרה אשר אושר על ידי בית המשפט, וזאת מבלי שיש בהסדר הפשרה או בנכונותם להתקשר בו לפנים משורת הדין, כדי להוות הודאה או הסכמה, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באחריות כלשהי ו/או טענה כלשהי שהועלתה בתובענה ובבקשת האישור, בין משפטית, עובדתית או אחרת.

לקבלת פרטים נוספים אודות פסק הדין, הסדר הפשרה ופניה לצורך קבלת פיצוי (בהתאם לתנאי ההסדר) לחברי הקבוצה יש לפנות לגורמים הבאים:

רו"ח שי ונה, כנאמן לביצוע הסכם הפשרה: רו"ח שי ונה, יו אנד מור יועצים בע"מ, שד' הרכס 13 בניין A מודיעין 7178628, טל': 074-7045882, פקס: 153-8-9719252   דוא"ל: office@umore.co.il  כתובת האתר: www.umore.co.il

באי כוח התובעים המייצגים, ממשרד עמית מנור – יוקי שמש עורכי דין, רח' הארבעה 28 מגדלי הארבעה (ק.27) 03-6090434; פקס': 03-7155001, עד חלוף 45 ימים ממועד פרסום מודעה זו.

נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

את הטופס יש למלא בכתב יד, ולעקוב אחר ההנחיות הרשומות בקובץ ויחד עם המסמכים הנדרשים יש לשלוח במייל לכתובת office@umore.co.il או לפקס: 153-8-9719252

מי עשוי להיות זכאי לפיצוי במסגרת הסדר הפשרה?
(*יודגש כי בכל מקרה הנוסח הקבוע בהסכם הפשרה הוא המחייב. הודעה זו הינה לשם הבהרה בלבד):

מי שעבד / עובד בחברות הישראליות קומברס בע"מ, ורינט מערכות בע"מ בלבד וקיבל מהן אופציות ושהחזיק ביום הקובע 17/4/2006 את אותן אופציות, למניות של חברת Comverse Technology Inc ובלבד, שאלו היו תקפות (לא פקעו, לא מומשו, ולא התקבל פיצוי קודם בעבור אופציות אלו), ואשר מחיר המימוש שלהן הינו נמוך מסך של 23.31 $. (אין חשיבות לשאלה האם האופציות הבשילו באותו מועד או לא).

להורדת טופס בקשה לפיצוי >> לחץ כאן 

את טופס הבקשה ניתן להגיש עד ולא יאוחר  מיום 15/12/2023.

לתשומת ליבך:
במידה ואין ברשותך את כל המסמכים המצוינים בטופס, יש לציין זאת על גבי הטופס וכן לשלוח את כל המסמכים שברשותך.
כמו כן, לאחר שליחת הטופס והמסמכים, באחריות הפונה לוודא קבלת מספר פנייה בדוא"ל חוזר (ישלח עד שבוע מיום הפנייה).
במידה ולא נשלחה אליך מספר פנייה, ככל הנראה פנייתך לא התקבלה.

דילוג לתוכן